แบบฝึกหัด วงกลม

ต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 7 คำถาม คุณมีโอกาสตอบได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละข้อ


1. สมการซึ่งมีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง (2,3) รัศมี 3 หน่วย

(x-2)2+(y-3)2= 3
(x-2)2+(y-3)2= 9
(x+2)2+(y+3)2= 3
(x+2)2+(y+3)2= 9

2. จากสมการวงกลม x2 + y2- 6y = 0 จงหา จุดศูนย์กลาง และ รัศมีของวงกลม

จุดศูนย์กลาง (0,3) และ รัศมี 3 หน่วย
จุดศูนย์กลาง (0,-3) และ รัศมี 3 หน่วย
จุดศูนย์กลาง (0,3) และ รัศมี 9 หน่วย
จุดศูนย์กลาง (0,-3) และ รัศมี 9 หน่วย

3. สมการที่มีกราฟเป็นวงกลม ผ่านจุด (-3,2) และมีจุดศูนย์กลางที่ (1,2)

(x-1)2+(y-2)2= 4
(x-1)2+(y-2)2= 16
(x+1)2+(y+2)2= 4
(x+1)2+(y+2)2= 16

4. จุด (1,2) และ (4,5) เป็นจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม จงหาสมการของวงกลมนี้

(2x - 5)2+(2y-7)2= 9
(2x - 5)2+(2y-7)2= 18
(x - 5)2+(y-7)2= 9
(x - 5)2+(y-7)2= 18

5. สมการที่มีกราฟเป็นวงกลม รัศมียาว 4 หน่วย และสัมผ้สแกน X ที่จุด (0,0)

(x-4)2+y2= 4 และ (x+4)2+y2= 4
(x-4)2+y2= 16 และ (x + 4)2+ y2= 16
x2+(y-4)2= 4 และ x2+(y+4)2= 4
x2+(y-4)2= 16 และ x2+(y+4)2= 16

6.สมการที่มีกราฟเป็นวงกลม จุดศูนย์กลาง(2,3) และ มีแกน Y เป็นเส้นสัมผัส

(x-2)2+(y-3)2= 2
(x-2)2+(y-3)2= 3
(x-2)2+(y-3)2= 4
(x-2)2+(y-3)2= 9

7. กราฟวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จุด (6,-3) และ รัศมียาว 5 หน่วย จะตัดแกน X และ แกน Y ที่จุดใด

(0,2)และ (0,10) และ (8,0) และ (-14,0)
(0,2)และ (0,10)
(2,0) และ (10,0)
(2,0) และ (10,0) และ (0,8) และ (0,-14)

8. วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จุด (0,0) และผ่านจุด (-3,2) จงหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมนี้ที่จุด (2,3)

2x+3y -13 = 0
2x-3y +5 = 0
3x - 2y = 0
3x + 2y -12 = 0

9. จงหาสมการเส้นตรง ที่สัมผัส วงกลม x2 + y2 - 6x + 4y - 12 = 0 ที่จุด (6,2)

4x - 3y - 18 = 0
x = 6
3x - 4y - 10 = 0
3x + 4y -26 = 0

10. สมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง ที่จุด(-1,1) และสัมผัสกับเส้นตรงซึ่งมีสมการ 3x-2y+18 = 0 คือ

(x+1)2+(y-1)2= 13
(x+1)2+(y-1)2= 9
(x+1)2+(y-1)2= 4
(x+1)2+(y-1)2= 1

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source