ประกาศผลสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

เพจรวบรวมข้อมูลการสอนออนไลน์ของวิชาต่างๆ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563
ของภาควิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์

  • ข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊ก) (อัพเดท 21 มิ.ย. 63)

  • ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนวิชาคณิตศาสตร ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์ - ร.ร.โยธินบูรณะ

ลิงค์ซื้อหนังสือภาควิชา