การเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา เรื่องคอมบินาทอริกเชิงทอพอโลยี [Jan 5 - 8, 2015] new2
    ผู้สนใจสามารถแสดงความจำนงได้ที่ ดร.ธรณินทร์ ทันศรี อีเมลล์ : alsthom.mtu@gmail.com ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2557 รับจำนวนจำกัด (ตารางกำหนดการ)

  • Japanese Version Please Go To : www.pirun.ku.ac.th/~fscitnt/Seminar2015/home.html

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค

  • ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (Click!!)

ประกาศมหาวิทยาลัย

Highlight

Conference