การเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Permutation Polynomials over Finite Fields โดย Prof.Omar Kihel จาก Brock University Canada ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 - 12.00 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคาร SC45 ชั้น 11 ห้อง 1153 [Dec 16, 2014] new1
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา เรื่องคอมบินาทอริกเชิงทอพอโลยี [Jan 5 - 8, 2015] new2
    ผู้สนใจสามารถแสดงความจำนงได้ที่ ดร.ธรณินทร์ ทันศรี อีเมลล์ : alsthom.mtu@gmail.com ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2557 รับจำนวนจำกัด (ตารางกำหนดการ)

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค

  • ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (Click!!)

ประกาศมหาวิทยาลัย

Highlight

Conference